6.24.2016

Neputinţă

  " Îndată ce exprimăm un lucru, reuşim, îndeobşte, să-l şi depreciem. Credem că ne-am scufundat în adâncurile cele mai profunde, iar când revenim la suprafaţă, picăturile de apă prelinse de vârfurile degetelor noastre palide nu mai seamănă cu apa mării din care provin. Ne închipuim că am descoperit un zăcământ de comori inestimabile, dar dacă ieşim din nou la lumina zilei, vedem că n-am luat cu noi decât nestemate false şi cioburi de sticlă; şi, cu toate acestea, în întunecimi, comoara continuă să strălucească nealterată." (Maeterlinck)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu